O nás

Mateřská škola Bohuslavice

Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Bohuslavice. Má 5 tříd, zahrnuje 4 třídy v Bohuslavicích a odloučené pracoviště v Závadě. O děti pečuje 10 pedagogických pracovnic a 5 provozních pracovnic.  Učitelé pracují podle Školního vzdělávacího programu Ctnosti a krůčky za poznáním, který je zpracovaný v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

„Naší snahou je připravit děti co nejlépe pro život a vstup do školy. Přípravě na školu je věnována značná pozornost. Program předškoláků je obohacený o cvičení v tělocvičně ZŠ, plaveckou školu a lyžařský výcvik. Děti mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky (např. taneční kroužek, jógu…). 

S dětmi jsou prováděna logopedická a grafomotorická cvičení. K dopravní výchově využíváme dopravní hřiště u školy. Program školy je opravdu bohatý.  Je pro nás důležité , aby se děti cítily v mateřské škole dobře a byly spokojené.“