O nás

Informace o mateřské škole v Závadě.
Mateřská škola v Závadě byla poprvé otevřena 3. září 1979. Podle zápisků v kronice nebyly začátky nijak lehké. Patřila pod mateřskou školu v Bohuslavicích a nyní spadá pod Základní školu též v Bohuslavicích.MŠ sídlí v budově č.p. 45 stojící u křižovatky směrem na Bělou, blízko místní kaple. K budově patří školní zahrada s různými prolézačkami, houpačkou, nově opraveným pískovištěm apod., kde si děti hrají, pokud to počasí dovolí.
MŠ otevírá každý den v 6:30 hodin a končí v 16:00.  Kapacita školky je 28 dětí ve věku 3 – 6 let.

Průběh dnů ve školce je pravidelný, přesto velmi pestrý. Dopoledne mají děti zájmovou a vzdělávací činnost, různé výtvarné, tělesné, hudební či rozumové aktivity, hry apod. V 9 hodin je svačina, pak řízený nebo volný program, kolem 10 h. jsou vycházky – samozřejmě v rámci možností a počasí, 11:45 oběd, pak se děti umyjí, vyčistí si zoubky a jdou si do prvního patra lehnout k odpolednímu spánku. Před spaním dětem paní učitelka pustí pohádky, aby se jim lépe usínalo. Pak následuje další svačinka, hry apod. dokud si pro děti nepřijdou rodiče.
MŠ má opravdu spoustu aktivit. Každoročně pořádá pro rodiče i širokou veřejnost maškarní ples v sále obecního úřadu. Na Velikonoce mohou děti s rodiči ve školce zdobit kraslice. Pořádají den matek ve školce i v sále OÚ pro místní maminky i babičky a samozřejmě také slaví den dětí, kdy probíhají různé soutěže, závody a jiné činnosti – vždy dopoledne. Na konci školního roku jezdí na výlety a opékají s rodiči na školní zahradě. O Vánocích mají různé vánoční besídky pro děti i rodiče a u vánočního stromečku si předávají dárky. Také vystupují na akcích pro důchodce, na vítání občánků atd. Jezdí do loutkového divadla v Ostravě, do KD v Hlučíně na různá představení, do MŠ v Bohuslavicích, kterou navštěvuje potulné loutkové divadlo. Předškolní děti jezdí na plavání do Kravař.
Pokud některé maminky váhají, jestli dát své děti do MŠ, věřte, že pro děti to má spoustu výhod. Učí se lépe komunikovat s ostatními dětmi, jsou samostatnější, přátelštější, méně bojácné, rozvíjí se řeč. Naučí se spoustu her a jiných užitečných činností. Lépe se adaptují na školní prostředí a naučí se určitému řádu a povinnostem.Příjemné prostředí třetího patra zdobí také dva obrazy, které školce věnoval malíř a závadský zastupitel Hubert Miketa.