Dokumenty

Školní řád mateřské školy: MŠ Bohuslavice školní řad

Dodatek školního řádu: MŠ Bohuslavice školní řád dodatek

Provozní řád: Provozní řád mateřské školy Bohuslavice

Platba úplaty v MŠ: Úplata za docházku MŠ

Desatero pro rodiče předškolních dětí: Desatero pro rodiče

Kritéria k přijímání dětí do MŠ Bohuslavice a MŠ Závada: Kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Podmínky k přijímání dětí do MŠ Bohuslavice a MŠ Závada: Podmínky pro přijímání dětí do MŠ Bohuslavice a MŠ Závada

Formuláře pro přijetí dětí do mateřské školy: Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání +Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu – formulář